Image Španělska a španělů v evropské literatuře a kultuře

Volný čas
José Manuel López, profesor španělské a hispanoamerické literatury na univerzitě v Bernu, se ve své přednášce pokusí představit Španěly a Španělsko skrze jejich přísloví, rčení, ukázky z evropské literatury, paradigmatické obrazy a ikony, s odbočkami do textů ze 14., 16.-17. a 19.-20. století. Ve španělštině se simultánním tlumočením do češtiny.
Termíny