Charita v 21. století. Jaký (ne)má smysl?

Volný čas
Přednáška a následná diskuse s ředitelem organizace ADRA Michalem Čančíkem a terénním dobrovolníkem se zkušenostmi s charitativní činností v Bangladéši (život ve slumu – škola jako šance).
Termíny