Kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha

Kurzy, vzdělání, konference

Rozsah oprávnění: Zkouška PK "Průvodce cestovního ruchu", 65-021-N je nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci EU v rozsahu současně platné legislativy jednotlivých zemí EU (na konkrétní podmínky jednotlivých zemí je nutné se vždy informovat). S touto zkouškou můžete pracovat jak v domácím, tak i zahraničním cestovním ruchu - to znamená provázet jak tuzemské, tak i zahraniční turisty na území České republiky i do zahraničí. Také získáte odznak vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu "TOURIST GUIDE".

Zkouškou "Průvodce Prahou, PK 65-028N" prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy. Po úspěšném složení zkoušky obdržíte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce Prahou. Také získáte odznak Průvodce Prahou se znakem hl. města Prahy a evidenčním číslem průvodce.

Termíny