František Drtikol - Akty 1923-1929

Výstava
Termíny