Regulace intimity

Divadlo
Bojím se, stydím se, doufám a miluji. Třetí disková inscenace 4. ročníku KALD DAMU ohmatávající hranice divadla s happeningem, instalací či besedou… Úzká spolupráce se studenty UMPRUM. Dvanáct hereckých autorských individualit ve střetu s divákem. Přijďte a budete přijati!
Termíny