Jednota dnes

Výstava
K významnému výročí Jednota umělců výtvarných připravila výstavu děl svých současných členů. Od roku 1898, kdy byla Jednota umělců výtvarných založena, prošlo tímto spolkem stovky umělců tvořících v základních výtvarných oborech. Přestože minulý režim nebyl spolkové činnosti nakloněn a všechny spolky byly zákonem rozpuštěny, byla činnost JUV opakovaně obnovena, naposledy v roce 1991. V současnosti je ve spolku soustředěno 35 členů. Vystavená díla jsou volným výběrem z jejich aktuální tvorby.
Termíny