Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK - Koncert k poctě Petra Ebena

Hudba
Vystoupí: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent - Muhai Tang, Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vydoucí - David Eben, Gunther Rost - varhany.
Termíny