Fenomén architektury z PET lahví

Volný čas
Zpracování PET lahví ve smyslu architektonickém a designérském. PET lahve se ukázaly být pro své vlastnosti lacinou a vhodnou náhražkou stavebních prvků prakticky v minutě svého vzniku a jejich produkce exponenciálně roste. Mohou sloužit v umění stejně dobře jako ve stavitelství a architektura je těchto oborů pojítkem. V přednášce budou uvedeny příklady využití PET lahví prakticky z celého světa a také bude nastíněn přehled české scény. Dále budou zmíněny výsledky výzkumu na ČVUT, kde se architekturou z PET lahví již několik let zabývá Experimentální atelier Fakulty architektury ČVUT i Stavební fakulta ČVUT v rámci řešení protipovodňových zábran. Zpestřením budou ukázky studentských projektů. Přednáší Ing. arch. Kateřina Nováková, Kabinet modelového projektování MOLAB Praha.
Termíny