Motýli

Výstava
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové.
Termíny