Křeslo pro J. A. Náhlovského

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček.
Termíny