Stěna pro "nového kurátora"

Výstava
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé umělecké sbírky. Jejich odborné zpracování a vystavování má na starosti kurátor. Kurátor buduje most mezi uměleckým dílem a veřejností. Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu by asi vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na několik poličských spoluobčanů. V přízemí muzea, kde se doposud měsíčně obměňovala „Stěna pro jedno dílo“, bude příštích 12 měsíců vystaveno vždy 30 dní jedno dílo dle výběru našich „nových kurátorů“. V lednu představí kurátor – JUDr. Marie Tomanová, místostarostka města – dílo Zbyška Siona: Morový sloup.
Termíny