Krásné je snít

Hudba
Přijďte si poslechnout nejkrásnění duety a árie ze světových operet, oper a muzikálů, např. Paganini, Země úsměvů, Cikánský baron, Hraběnka Marica, Čardášová princezna a další.
Termíny