Kovotepání a hrátky s mědí

Měď je měkký, teplý, poddajný a zářící kov, jenž je zasvěcen planetě Venuši a nese ženský princip. Mnoho zasvěcených zahradníků doporučuje obdělávat zem měděnými motyčkami a dalšími potřebnými nástroji, protože měď nenarušuje zemský éter, jako to dělá železo. Přijďte i Vy si vyrobit svou lopatku a zažít tajemství vznikající v pravidelném rytmu tepání....  Cena dílny: 350 Kč plus poplatek za materiál – malá lopatka do 150 Kč, velká lopatka do 300 Kč Počet účastníků omezen na 10, zarezervujte si své místo na tel.: 773 111 904 u Katky Hajníkové. S sebou pracovní oblečení.   Fotografie a malé povídání ze zimního kovotepání s p. Moravcem najdete také na našem webu os.nobilis.cz v oddíle galerie.   Těšíme se na vás.  

Termíny