Koncert tříkrálový - Benefice pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně

Hudba
Účinkuje sbor KoMar pod vedením sbormistryně Hany Bezděkové.
Termíny