Novoroční zvonění

Volný čas
Zvonečky přivítáme Nový rok, v programu vystoupí pěvecký sbor Paprsek, na závěr novoroční ohňostroj. Programem provází Luboš Dvořák.
Termíny