Poustevenský svět

Výstava
Výstava fotografií MgA. Elišky Jílkové, z prostředí lidí s kombinovaným postižením žijících v Integrovaném centru Horní Poustevna, navazující na práci Dagmar Hochové „ Zadním vchodem“. Celá její tvorba je prodchnuta obrovskou dávkou člověčenství a pochopení. Ve své fotografické práci je zaměřena především na sociální dokument a portréty.
Termíny