Letní slavnosti staré hudby 2019 - V zahradách múz

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

Uprostřed Paříže se nachází starobylá čtvrť Le Marais. A uprostřed čtvrti se rozkládalo sídlo templářů, v jehož středu stával honosný Maison du Temple. V něm pak v polovině 18. století pobýval královský princ Louis François I. de Bourbon, který hostil vybranou společnost, k níž se při jedné příležitosti připojil i mladý Wolfgang Amadeus Mozart

Přízni mecenáše Alexandra Le Riche de La Pouplinièra se zase mimo jiné těšil Jean-Philippe Rameau, který byl jeho kapelníkem. Na svém pařížském Château de Passy pořádal i velké orchestrální koncerty. 

V průběhu 18. století konkurovaly hudební salóny obou mecenášů produkci u královského dvora. Uváděly se zde části z velkých oper, orchestrální koncerty a přímo pro potřeby komorních koncertů se pak vyvíjely i nové hudební druhy, třeba malé kantáty. 

Ze sídla templářů zůstalo jen prázdné náměstí Square du Temple a po Château de Passy zůstala jen pamětní deska. Jejich odkaz ovšem tkví ve věčné hudbě. Na jejích základech lze znovu vystavět bájné paláce a v nich pověstné hudební salóny – třeba v srdci pražského Zámku Troja.

Skladatele, jako jsou Louis-Nicolas ClérambaultJean-Philippe RameauJean-Joseph Cassanéa de Mondoville či André Danican Philidor, probudí k životu múzy vskutku exkluzivní: extravagantní Chantal Santon-Jeffery, éterická Jana Semerádová, elegantní Stéphanie Pfister a erudovaná Béatrice Martin, přičemž nemůže chybět rytíř violoncella Bruno Cocset

 

Díky nim bude tentokrát hledání ztraceného času úspěšné.

Koncertní sál: 

Zámek Troja 
U Trojského zámku 1, Praha 7

Pořadatel: 

Collegium Marianum - Týnská škola

Vodičkova 700/32, Praha 1
+420 731 448 346
+420 224 229 462
info@collegiummarianum.cz


 

Účinkují

 

Chantal Santon-Jeffery

Jana Semerádová

Stéphanie Pfister

Béatrice Martin

 

 

Termíny