Letní slavnosti staré hudby 2019 - Rosa mystica

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

Na svatého Jakuba se v kostele sv. Salvátora v Anežském klášteře rozvinou dvě mystické květiny.

Bělostná lilie svaté Anežky a také růže, symbol Panny Marie. O jejich rozpuk bude skrze mariánské nešpory pečovat vynikající belgický ansámbl Utopia. Tedy to nemohou být jiné nešpory než od mistrů franko-vlámské renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigiho da PalestrinyJosquina DesprezeNicolase Gombertači Cristóbala de Morales

Zazní však také díla méně známých Angličanů Richarda DeringaPetera Philipse, kteří v rámci renesančního „brexitu“ odešli do Flander za katolictvím, přičemž plně vyznávali i franko-vlámskou hudební tradici. 

Těšme se tedy na večer, na jehož konci uzříme Rosu mysticu umně vyvedenou na franko-vlámském gobelínu. Nejen k poctě Bohorodičky, ale také k poctě svaté Anežky, se kterou letos slavíme třicet let od svatořečení. 

Koncertní sál:

Klášter sv. Anežky České

 

Anežská 12, Praha 1, 110 00

Pořadatel:

 

Collegium Marianum 
- Týnská škola
Vodičkova 700/32, Praha 1
+420 731 448 346
+420 224 229 462
info@collegiummarianum.cz

Účinkují

Victoria Cassano – soprán
Bart Uvyn – kontratenor
Adriaan De Koster – tenor
Lieven Termont – baryton
Bart Vandewege – bas

 

Utopia - C. de Morales: Lamentatio - Zain

Termíny