Špatné dětství a jak to můžeme změnit v dospělosti?

Volný čas
Pokud jsme schopni připustit, že každý z nás má nejen svou fyzickou část, ale také svou nefyzickou část, na kterou jsme neustále napojeni, můžeme přijmout toto: Malé dítě, které je v negativní situaci, kterou zdánlivě nemůže ovládat, má daleko lepší vztah mezi svou fyzickou a nefyzickou částí, než většina dospělých. Proto jsou malé děti daleko šťastnější než dospělí, přestože mají zdánlivě menší moc. Jde o hluboké pochopení toho, že pokud nám v každém okamžiku našeho života maximálně záleží na tom jak se cítíme, můžeme dosáhnout souladu a napojit na svou energii, která tvoří světy a žít šťastně. Jestliže se rozhodneme, že se budeme neustále zabývat myšlenkami z minulosti co vše nám ublížilo, pak tuto energii nejen aktivujeme, ale neustále ji udržujeme při životě. Je dobré si uvědomit, co se v minulosti stalo a přijmout to. Mnohdy nemůžeme ani tušit, proč tato situace nastala. Jestliže jsme ale ochotni jít ve směru toho co chceme - cítit se dobře, pak navazujeme kontakt se svým vedením, což máme plně ve své moci. Je nesmírně oslabující věřit mylnému přesvědčení, že abychom se mohli cítit dobře, musí se něco změnit. A je velmi osvobozující usměrňovat své myšlenky tak, abychom byli v souladu s vlastním vedením a se svou skutečnou silou. Více informací na www.centru-usmev.webnode.cz

Termíny