SETKÁNÍ KLUBU PANSOFIA

Volný čas
Spojujeme lidi, kteří chtějí žít smysluplný život, naučit se něco nového a mít podobně smýšlející přátele. Téma - Beseda o zkušenostech s léčením liánou ayuhasca. Přihlášky a bližší informace 602 884 111 nebo mail jita@sumak.cz.

Termíny