NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM

Volný čas
Vystoupí Moravské klavírní trio Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda - housle, Miroslav Zicha – violoncello. Hosté: Marta Reichlová – soprán, Roman Hoza – baryton. V pestrém programu obecenstvo uslyší árie ze světoznámých děl W. A. Mozarta, G. Donizettiho, G. Verdiho, P.I. Čajkovského, J. Ježka a dalších autorů.V ceně vstupenky je i novoroční přípitek.

Termíny