Cyklus ČTENÍ STARÝCH TEXTŮ

Kurzy, vzdělání, konference

Paleografická cvičení pro laické zájemce o dějiny svého rodu i studenty historických věd

Termíny jednotlivých lekcí:  20. 1., 3. 2., 17. 2., 3. 3. - vždy od 18 hodin.

Cvičení jsou vhodná jako doplněk k cyklu TVORBA RODOKMENU. Jsou určena laickým zájemcům o historii, obecním kronikářům či studentům historických oborů, kteří se chtějí seznámit s písmy 16. - 19. století. Důraz bude kladen na novogotická písma.

Vstupné: 100 Kč

Cena za celý kurz (4 semináře): 350 Kč.

Doba trvání jednotlivých setkání: cca 60 minut.

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň 5 zájemců.

Lektoruje Martin Hůrka. 

Rezervace: martin.hurka@muzeum.ricany.cz, tel.: 604 237 175

Termíny