J. S. Bach - Vánoční oratorium

Hudba
VYstoupí: V. Jouza - dirigent, Pražský barokní soubor, Martinů Voices, sbormistr - Lukáš Vasilek, A. Hellerová - soprán, M. Cukrová - alt, H. El-Dunia - tenor, T. Král - bas.
Termíny