Štěpánský koncert

Hudba
Tradiční koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: J. S. Bach, A. Vivaldi, J. S. Benda, J. V. Stamic, Y. Akutagawa.
Termíny