Vánoční koncert

Hudba
Účinkují: pěvecký sbor Magistrae Raconenses, Rakovnický komorní orchestr.
Termíny