Vánoční koncert

Hudba
V jubilejním 20. ročníku se na Vás chystají zejména ti, kteří u toho byli už od počátku, plus nová, leč už zavedená krev ostatních, co dorostli nebo prostě šli už tolikrát kolem: D.A.D., Apple Spokesman, D.N.A., Zero Number One, Divná doba, Venca Mlynář a jeho zrniny.
Termíny