J. J. Ryba - Česká mše vánoční

Hudba
Vystoupí: J. Brych - dirigent, Komorní orchestr Pražských symfoniků, Kühnův smíšený sbor, sbormistr - M. Vorlíček, E. Forejtová - soprán, N. Ladkany - alt, P. Frybert - tenor, T. Jindra - bas.
Termíny