Vánoční koncert

Hudba
Město Holešov a Holešovský komorní orchestr pořádají ve spolupráci s Římskokatolickou farností vánoční koncert - František Xaver Richter: Messa Pastorale.
Termíny