Franz Kafka a Praha - vycházka Prahou

Turistika, Kurzy, vzdělání, konference

"Pojďme si zopakovat místa, kde pražský spisovatel bydlel, studoval a pracoval, kavárny, které navštěvoval se svými přáteli. Dozvíme se mínění nejlepšího přítele Maxe Broda, vydavatele zachráněného Kafkova díla a Kafkovy nejznámější milenky Mileny Jesenské.

Povíme si o Kafkově rodině, díle, jeho četných zájmech i pracovních povinnostech v daných historických souvislostech. Upozorním na falešné kafkology."

Termíny