Vznik a rozpínavost říše Hohenzollernů

Kurzy, vzdělání, konference

 

Vznik a rozpínavost říše Hohenzollernů aneb Kterak rod norimberských purkrabí k titulu kurfiřta - markraběte braniborského, krále Prusů a nakonec německého císaře přišel.

Často slýcháme o dějinných souvislostech německých dějin ve vztahu ke Slezsku a Prusku, zemí, které se dnes nacházejí v Polsku. Jak došlo k tomu, že množí rodiče současných německých turistů se narodili ve Vratislavi - Breslau nebo v Gdaňsku - Danzing? Povíme si o prodeji Branibor r. 1415, o jejich rozpínavosti během třicetileté války, o sňatcích a úloze řádů německých rytířů pro vytvoření velké říše, která se pak stala vůdčí silou při sjednocení Německa 1871 i přípravě 1. světové války. Odkud Hohenzollernové pocházeli a kde skončili? Jaké dílo či zkázu po sobě zanechali?

Termíny