Daňové novinky roku 2014

Kurzy, vzdělání, konference

Obsah semináře daňové novinky roku 2014 

  • Rekodifikace soukromého práva - daňové dopady
  • Změny v zákoně o dani z příjmů fyzických a právnických osob
  • Zrušení daně dědické a darovací - převedení do předmětu daně z příjmu
  • Společnost s ručením omezeným v roce 2014
  • Změny v dani z nemovitostí
  • Zdravotní a sociální pojištění v roce 2014 - OSVČ a zaměstnavatelé
  • Změny v účetních předpisech
  • Novela zákona o důchodovém pojištění

Seminář je veden srozumitelnou, jednoduchou, přehlednou a poutavou formou. Velká pozornost je věnována praktickým příkladům.

Termíny