Cestovní ruch v alpské oblasti a v Německu

Kurzy, vzdělání, konference

Seminář je určen především pro delegáty, průvodce i  další  zájemce o turistiku v alpské oblasti a v Německu.  
Je zaměřen na detailní seznámení s geografií, historií a kulturou regionu, pozornost je věnována též praktickým reáliím (doprava, jazyk, ceny apod.) a aktuální politické a ekonomické situaci. 

Termíny