Sebepoznání, rozvoj osobnosti, talentu, kariéry

Kurzy, vzdělání, konference

 

Kurz vám pomůže uvědomit si, co chcete a kam směřujete. Získáte prostor zamyslet se nad svými dovednostmi a schopnostmi a naučíte se s nimi cíleně pracovat. Získáte náměty, tipy a inspiraci, jakým způsobem dál pokračovat na cestě svého osobního rozvoje.    Budete si moci zmapovat vaše potřeby a zjistíte, v čem tkví tajemství vašeho úspěchu, kde se skrývá váš potenciál a jak svoje přednosti můžete využít nejen v pracovním ale i v osobním životě. Zvýšíte si tím vlastní důvěru a ukážete, co je ve vás a zároveň si budete vážit sami sebe.  

Obsah: 

 moje osobnost: schopnosti, dovednosti, vůle, charakter, temperament

 •  sebedůvěra a její zdroje
 •  kdo jsem a co umím? Hledání vnitřních zdrojů
 • osobnostní typologie
 •  jaké jsou moje hodnoty?
 •  životní hodnoty vs. cíle - jejich současný stav - vzájemný vztah
 • stanovení přijatelných cílů a strategie jejich dosažení: metoda Kaizen
 • umím motivovat sebe sama?
 • jak na překážky a vnitřní strach
 •  vnitřní kritik – co nám brání v uskutečňování cílů
 •  zásady pozitivního myšlení
 •  kde získávat dostatek energie: můj energetický kotel
 • kdo a co nás podporuje
Termíny