Vedení lidí, motivace, zpětná vazba

Kurzy, vzdělání, konference

Účastníci během semináře se seznámí se základy vedení lidí, jejich motivací, podáváním zpětné vazby a delegováním. Rozeznají svůj obvyklý typ vedení lidí a podávání zpětné vazby. Rozšíří si své znalosti a další způsoby motivace spolupracovníků či podřízených, naučí se nové způsoby podávání zpětné vazby.

Obsah: 

 • klíčové vlastnosti dobrých vedoucích
 • role vedoucího
 • styly vedení lidí – jejich výhody a nevýhody
 • jak efektivně motivovat?
 • čtyři motivační typy lidí
 • zlaté pravidlo motivace
 • Maslowova hiearchie potřeb a její dopad na každodenní pracovní život
 • rozvoj lidí a zpětná vazba
 • pravidla účinné zpětné vazby
 • modely efektivní zpětné vazby
 • tipy pro zpětnou vazbu
 • nácvik zpětné vazby
 • delegování

Cena kurzu: 1 000 Kč. Cena zahrnuje závěrečné osvědčení, desky, papíry na psaní, základní studijní materiál. Vzhledem k charakteru semináře je počet účastníků v kurzu omezen.

Termíny