Konflikty jako součást života, řešení a prevence

Kurzy, vzdělání, konference

 

Účastníci jednodenního interaktivního semináře si osvojí techniky předcházení a řešení konfliktních situací. Odhalí možné zdroje a příčiny konfliktů ve svém okolí, dozví se, jaký je jejich typický styl řešení konfliktů a jak s ním naložit. Dostanou možnost pracovat na modifikaci chování, změně postojů v konfliktních situacích a také zvládání emocí svých i emocí komunikačního protějšku.  

Obsah: 

  • konflikt jako nutná součást života
  • co jsou to konflikty, jak vznikají (vliv osobnosti, komunikačního stylu, životní historie)
  • nástroje k jejich předcházení a uspokojivému zvládnutí
  • převedení sporu na problém
  • prohlubování komunikačních dovedností a jejich nácvik: dávání a přijímání zpětné vazby, rozeznání manipulace, vliv emocí
  • vznik konfliktních situací dle transakční analýzy, životní scénáře
  • zvládání konfliktních situací, styly řešení konfliktů- test
  • sdělování a přijímání kritiky
  • konstruktivní hádka
  • modelové situace, nácvik nových dovedností

Seminář předpokládá aktivní zapojení účastníků, vzájemnou spolupráci při vyhodnocování sebepoznávacích dotazníků, při modelových situacích (nácvik hledání příčin a možností řešení konfliktů). Zažijete reálné situace – sdílení zkušeností účastníků, komunikační a jiné hry, dostanete zpětnou vazbu od lektora a účastníků kurzu. 

Termíny