Jak být v psychické pohodě - duševní hygiena

Kurzy, vzdělání, konference

 

Účastníci jednodenního interaktivního semináře porozumí principům duševní hygieny, dodržování rovnováhy ve svém životě. Naučí se vnímat ve svém životě signály přetížení, stresu a seznámí se s účinnými taktikami na jeho zvládání. Porozumí vzniku a působení syndromu vyhoření a naučí se osvědčené postupy a strategie pro jeho předcházení.  Seznámí se s dalšími principy psychohygieny: významu  hodnot, cílů a priorit, zdravé sebeúcty, pozitivního myšlení.

Obsah:

 • Člověk v harmonii - fyzické a duševní zdraví 
 • Vznik nerovnováhy, stres, syndrom vyhoření
 • Jaké jsou varovné signály přetížení a vyhoření
 • Jaká je prevence stresu a jaké taktiky účinné k jeho zvládání 
 • Životní hodnoty, cíle, priority a jejich význam pro duševní hygienu 
 • Význam sociálních vztahů jako záchranné sítě. Hledání smyslu bohatého života: : život jako cesta, životní program a  jeho naplňování
 • Životospráva: jíst, pít, spát, milovat
 • Jak pracovat se sny
 • Realitě přizpůsobené myšlení a pozitivní myšlení
 • Zdravé sebevědomí - sebeúcta bez závislosti
 • Dechová cvičení a relaxační techniky, řízená imaginace
 • Ukázky a mininácvik

Seminář předpokládá aktivní zapojení účastníků. Můžete očekávat interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, skupinovou práci,  relaxační cvičení. 

Termíny