Jak mluvit, když o něco jde - náročné rozhovory v práci a v životě

Kurzy, vzdělání, konference

 

Účastníci jednodenního interaktivního semináře si osvojí techniky zvládání náročných rozhovorů v práci a v životě. Pochopí příčiny svého chování a jednání v obtížných situacích, dozví se, jaký je jejich typická reakce, když se ocitnou pod tlakem a lépe porozumí i jednání svých partnerů v dialogu. Dostanou možnost pracovat na modifikaci chování, změně postojů v náročných situacích a také zvládání emocí svých i emocí komunikačního protějšku.

Obsah:

  • Co je to náročný rozhovor? A jaké jsou běžné typy klíčových rozhovorů? 
  • Jak se naučit zvládat náročné rozhovory? Jde to vůbec?
  • Jaké náročné rozhovory můžeme zažít v práci a v životě?
  • Jak se chováme pod tlakem a jak reagujeme: mlčení a agresivita
  • Vzájemný respekt a hledání společného cíle. Můžeme respektovat lidi, které nerespektujeme?
  • Jak zůstat součástí dialogu, když jste naštvaní, máte strach a nebo se cítíte ublíženě? Emoce se jen tak nedějí…
  • Jak naslouchat, když se ostatní rozčilují nebo mlčí?
  • Jak náročné rozhovory proměnit v činy a výsledky: čtyři rozhodovací metody
  • nácvik nových dovedností, modelové situace
  • příklady z praxe, sdílení zkušeností

 Seminář předpokládá aktivní zapojení účastníků, vzájemnou spolupráci při vyhodnocování sebepoznávacího dotazníku, při modelových situacích (nácvik nové reakce v zátěžové situaci  během náročného rozhovoru). Zažijete reálné situace – sdílení zkušeností účastníků, dostanete zpětnou vazbu od lektora a účastníků kurzu. 

Termíny