Pražské hřbitovy – svědci kulturního vývoje Prahy a její historie

Kurzy, vzdělání, konference

 

Pražské hřbitovy – svědci kulturního vývoje Prahy a její historie Přednáška zahrnuje výběr pražských hřbitovů, které mají vazbu na výklad průvodce v rámci nejfrekventovanějších tras CR v Praze.
Jedná se zejména o Olšanské hřbitovy, Vinohradský hřbitov, Malostranský hřbitov, jejich zasazení do historických souvislostí vývoje Prahy a vazbu na pražské umělecké prostředí (architekti, sochaři) od baroka až po slohy 20. století. Neoddělitelnou součástí je přehled významných osobností zde pohřbených.   Přednáška je doplněna obrazovou dokumentací.
Přednáška je určena průvodcům, průvodcům Prahou, pracovníkům cestovních kanceláří, studentům, pedagogům a zájemcům o historii.
Termíny