Václav Kočí

Výstava
Zatímco se ve svých dosavadních konceptuálně-minimalisticko-letristických obrazových sériích brněnský malíř Václav Kočí (* 1981) zabýval především vymezováním vztahů, souvislostí a vzájemných podmíněností mezi písmovým nebo číselným znakem a barevnou či monochromně pojatou obrazovou plochou v obraze, pro Galerii Dole připravil site specific instalaci, v níž svou sérii The_ Score obohatil o další pozoruhodnou významovou rovinu.
Termíny