Světlo z Betléma

Hudba
Pásmo koled a vyprávění spojené s rozdáváním betlémského světla.
Termíny