Adventní kalendář

Hudba
Koncert adventní hudby v podání vynikajícího souboru Musica Dolce Vita: Žofie Vokálková - flétna, Daniela Demuthová – zpěv, Zbyňka Šolcová - harfa.
Termíny