Živý betlém

Volný čas
Pojďte všichni do Betléma oslavit boží narození. Průvod vychází ve 14:00 od kulturního domu.

Termíny