Držkovský živý betlém

Volný čas
Sbor dobrovolných hasičů a obec Držková Vás co nejsrdečněji zvou na tradiční DRŽKOVSKÝ ŽIVÝ BETLÉM, který se uskuteční ve středu 25. prosince 2013 od 16.30 hodin před hasičskou zbrojnicí v Držkové. Vánočního vystoupení se účastní místní děti od těch nejmenších. Snahou je přizvat na betlém "přespolní" účinkující pro větší programovou pestrost. Více informací na www.drzkova.cz

Termíny