Adventní koncert VIII/In modo camerale

Hudba
Na závěrečném adventním koncertu sezony vystoupí kvarteto In modo camerale. Tři dřevěné dechové nástroje za doprovodu klavíru uzavřou osmidílný cyklus předvánočních koncertů České filharmonie a posluchačům nabídnou průřez tvorbou velkých světových skladatelů.
Termíny