Vánoční příběh J. J. Ryby

Hudba
"Hej, mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost, krásu uhlídáš, v tento noční čas....." - Nejen tyto verše ze známé mše Jakuba Jana Ryby si můžete vyslechnout na Nové scéně v podání souboru Dětské opery Praha.
Termíny