Tradiční vánoční koncert Pěveckého sboru Dvořák

Hudba
Program: J. Campanus Vodňanský, J.J. Ryba, F.X. Brixi, C. Riedel, F.X. Gruber, A.CH. Adam, T.O. Kvamme, N. Boráňová, A. Hradil. Účinkují: Pěvecký sbor Dvořák, Komorní sbor Dvořák. Varhanní doprovod: Jaroslav Šmilauer. Průvodní slovo: Eva Neřimová. Dirigent: Antonín Veselka
Termíny