Vánoční besídka s Majdou

Program: Majda Reifová, děti z MŠ, hlucké mažoretky, dovednostní soutěže, dětská diskotéka.
Termíny