Putování k Betlému

Divadlo
Průvod v čele se třemi mudrci z Východu a velbloudem se vydá za doprovodu stylové hudby z Českobratrského náměstí na nádvoří hradu a poté k jesličkám do hradního sklepení. Na nádvoří hradu vystoupení dětského pěveckého souboru a stylové občerstvení. Od 15.00 je do všech výstavních a expozičních prostor vstup zdarma.
Termíny