Vánoční koncert

Hudba
Účinkují: pěvecký sbor Bojan, Komorní sbor Canticorum iubilo, Orchestr Quattro Corde, dirigent: Jiří Kubík. Program: D. Buxtehude: Adventní moteto, J. J. Ryba: Česká mše vánoční.
Termíny