Vánoční zpívání

Hudba
Vystoupí: Cvrčci, Plamínek, Sluníčko a hlavní sbor TDS.
Termíny